Sortso aloittaa avustajien kouluttamisen ALS-asiakkaiden avustamista varten

ALS-tauti on noin 500 suomalaisella ja vuosittain ilmaantuu vajaat 150 uutta sairaustapausta. ALS on etenevä sairaus, johon ei ole vielä löydetty parantavaa hoitoa. Sairaus etenee yksilöllisesti ja lääkkeillä voidaan hidastaa sen etenemistä. ALS on vielä toistaiseksi eliniänodotteeltaan vakava sairaus, jonka … Continued

Asiakaspalautteet ovat tärkeä perusta laadukkaassa toiminnassa

On sangen tärkeää säännöllisesti kartoittaa arjen keskellä ja työkentältä asiakkaiden palautteita. Saamamme palautteet ovat arvokas tietolähde, antavathan ne meille käsityksen toiminnan kehittämisen eri osa-alueille ja tarvittaville työkaluille ohjaten toimintojamme oikeaan suuntaan. Henkilökohtaisen avustamisen työtehtävässä ovat tärkeinä elementteinä ihmisen kohtaamisen taito, … Continued

Henkilökohtainen avustus – Mistä oikeusjärjestelmän tasolla on kyse?

Henkilökohtaista avustusta koskevan järjestelmän historiallinen kehitys Suomessa on jaettavissa kolmeen eri vaiheeseen. Vuosina 1947 – 1987 apua tarvitsevilla ei ollut mahdollisuutta saada henkilökohtaista avustusta. Sittemmin vuonna 1988 vammaispalvelulakiin sisällytettiin mahdollisuus henkilökohtaiseen avustajaan ja lopulta vuoden 2009 syyskuussa tästä mahdollisuudesta tehtiin … Continued

Henkilökohtaisen avustajan tervehdys

Henkilökohtaisen avustajan työtä on tarjolla kuin marjoja metsässä, kuitenkin kovin usein on haasteellista löytää juuri oikea ihminen. Työ vaatii paljon yhdistäviä asioita, mm. täyden luottamuksen, ns. kemian kohtaamisen sekä yhteiset arvot. Kaikista tärkeintä on kohtaamisen taito. Millaista työtä on henkilökohtainen … Continued